Alle nieuwsberichten

Over CR Delta

CR Delta is een coöperatie die samen met de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV) eigenaar is van CRV Holding. Kenmerkend voor een coöperatie is dat de leden ook eigenaar zijn van het bedrijf. Daarom hebben de leden veel invloed op de strategie en activiteiten van CRV.

Missie

CR Delta is een toonaangevende, klantgerichte coöperatie voor veeverbetering: gedreven om toegevoegde waarde te creëren voor veehouders.