Bestuur

De raad van commissarissen
De raad van commissarissen (RvC) is toezichthouder op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen CRV. De RvC benoemt de leden van de directie, en staat haar met raad terzijde. Alle leden van het hoofdbestuur van CR Delta zijn tevens lid van de RvC. Daarnaast bestaat de RvC uit één voorzitter, twee VRV-hoofdbestuursleden en drie externe commissarissen.

Voor de samenstelling van de RvC wordt verwezen naar de website van CRV:
Link naar de website opnemen
Daar onderstaande foto en bijschrift opnemen

RvC CRV
De Raad van Commissarissen bestaat uit (op de foto van links naar rechts):

Wietse Duursma – CR Delta
Linda de Groot – CR Delta
Sjoerd Schaap – CR Delta
Dirk Ryckaert – VRV
Peter Broeckx – voorzitter
Bernard Uyttendaele – extern commissaris
Fons Kersten – CR Delta
Etienne Cosyns – extern commissaris
Henk Hermsen – extern commissaris
Kurt Faes – VRV (niet op de foto)
Peter Schrijver – CR Delta (niet op de foto)
Gert Jan Verploeg – CR Delta (niet op de foto)
Toelichting
• www.crv4all.nl /over-crv/onze-cooperatie/subsidies/ bestaat niet meer
• www.crv4all.nl /over-crv/onze-cooperatie/bestuurlijke-organisatie/ is www.crv4all.nl /over-crv/onze-cooperatie/bestuurlijke-organisatie-crv/