CRV-magazine & Veeteelt(Vlees)

Als lid van CRV ontvangt u, als onderdeel van uw lidmaatschap, een gratis abonnement op Veeteelt en het CRV Magazine. Wilt u een (extra) exemplaar toegestuurd krijgen of mutaties doorgeven in verband met uw abonnement? Bel of mail dan even.


CRV Magazine

CRV Magazine valt maandelijks in de bus bij leden, klanten en overige belangstellenden in Nederland en Vlaanderen. In dit magazine worden producten en diensten toegelicht, kijken we bij verschillende veehouders in het bedrijf door middel van bedrijfsreportages en is er speciale vermelding van 100.000 kilogramkoeien.

Bekijk het CRV Magazine online

 

Veeteelt
Veeteelt is een vakblad voor melk- en vleesveehouders uitgegeven door CRV Holding BV. Het blad verschijnt 20 keer per jaar. Stevig geworteld in de veeverbetering wil het opiniërende en objectieve vakblad Veeteelt de ondernemende rundveehouder op vaktechnisch terrein breed en praktisch informeren, waardoor hij in staat is het rendement van zijn bedrijf te verhogen.

Ga naar de website van Veeteelt

 

VeeteeltVlees
Het magazine VeeteeltVlees verschijnt eens per maand speciaal voor vleesveehouders.

Ga naar de website van VeeteeltVlees