Delen gegevens

Voor de Nederlands/Vlaamse fokwaardeschatting zijn er enkele organisaties die gegevens beschikbaar stellen. In het schema ziet u door wie de gegevens worden aangeleverd:

Soort gegevens CRV VRV FHRS Tellus PVE
Afstamming
Melkproducties
Keuringen
Verblijfplaatsen
Inseminaties
Geboorteverloop
Melksnelheid
Karakter
Slachtgegevens
Afkalving