TIEN-/HONDERDTONNERS

De CRV-computers signaleren alle melkkoeien, waarvan zij de mpr-gegevens verwerken, die de grens van 100.000 kg melk of 10.000 kg vet en eiwit overschrijden. Als dat het geval is wordt dit direct op site van CRV gemeld1 met:

  • de productiegegevens,
  • de naam van de koe
  • en de veehouder

Honderdtonners

Hebt u een topproducente in uw stal die de 100.000 kg melk grens overschrijdt en u laat de mpr door CRV verzorgen, dan ontvangt u een officieel CRV-certificaat. Is het de eerste honderdtonner op uw bedrijf? Dan krijg u het bijbehorende certificaat en wandschildje persoonlijk overhandigd door een van onze afdelingsbestuurders. Gaat het om een tweede of volgende koe dan krijgt u het certificaat toegezonden.

Tientonners

Hebt u een tientonner op uw veehouderij? Dan ontvangt u een felicitatiebrief en neemt onze medewerker Verenigingszaken binnen korte tijd contact met u op over een eventuele huldiging en de overhandiging van geschenken.

Mpr en zelfstandige VVB’s

Laat u de mpr uitvoeren door een zelfstandige VVB, die vervolgens de gegevens laat verwerken door CRV? Ook dan ontvangt u een certificaat van CRV. Het certificaat zal via de VVB aan u overhandigd worden.

Vragen over publicatie?

Bij deelname mpr bij CRV kunt u direct contact opnemen met

  • Regio Noord: Nelleke Wiedijk | 06-51583293 | Nelleke.Wiedijk@crv4all.com
  • Regio Oost: Jan Hendriks | 06-22491831 | Jan.Hendriks@crv4all.com
  • Regio Zuid-West: Gerard van der Weijst | 06-22491835 | Gerard.van.der.Weijst@crv4all.com

Laat u de mpr uitvoeren door een zelfstandige VVB, neem dan even met hem of haar contact op.

1 Dit is mogelijk aangezien het hier gaat om statistische, dus openbare, informatie in het kader van WBP (Wet op de Bescherming Persoonsgegevens).