Gedragscode

CR Delta is een toonaangevende, klantgerichte coöperatie voor de veeverbetering die gedreven is om toegevoegde waarde te creëren voor melk- en vleesveehouders wereldwijd. Als coöperatie streven we naar een betere, duurzame toekomst voor onze leden, klanten en organisatie.

CR Delta wil op een duurzame en maatschappelijk ethische manier omgaan met de aarde en de mensen, dieren en planten die daarop leven. Dat doen we met passie, door te innoveren, samen te werken en een betrouwbare partner te zijn. Hierbij kijken we naar CR Delta zelf én naar de plaats van CR Delta in de voedselketen en in de maatschappij.

Gedragscode CR Delta

Om de ethische standpunten, waarden en normen van CR Delta vast te leggen en correct en integer gedrag van medewerkers en het bedrijf te bevorderen heeft CR Delta een gedragscode opgesteld. Deze geeft medewerkers en management duidelijke richtlijnen hoe te handelen.

De belangrijkste thema’s voor CR Delta op ethisch gebied zijn:

  • Duurzaam fokkerijbeleidBoekje-Ethiek_200
  • Diergezondheid en dierwelzijn
  • Zorg voor de werknemer
  • Ecologische duurzaamheid
  • Economische duurzaamheid
  • CRV in de samenleving

Meer weten? De brochure CRV en ethiek geeft inzicht in de normen en waarden van CRV en de daaruit voortvloeiende standpunten rond deze thema’s. U vindt de brochure onder publicaties van CRV.