Abonnementen

CRV is uitgever van:

De Boerin, Veeteelt of VeeteeltVlees (naar keuze) zijn gratis voor leden van CR Delta en VRV.

CRV Magazine is gratis voor leden en klanten van CRV; u ontvangt de editie van de regio waar u woonachtig bent. Leden en klanten die een editie van een andere regio willen ontvangen kunnen zich daarop abonneren.

Wie geen lid is van CRV kan desgewenst Veeteelt en/of VeeteeltVlees en/of De Boerin ontvangen door zich te abonneren. De abonnementstarieven staan vermeld in het colofon van alle genoemde bladen. De facturatie gebeurt jaarlijks in februari en is gebaseerd op het kalenderjaar.

Voor een abonnement neemt u contact op met Klantenservice: 088 00 24 440.

Abonnement beëindigen
Abonnementen kunnen per kwartaal worden beëindigd. Neem desgewenst contact op met Klantenservice: 088 00 24 440.