Fokdoelenquete

Fokdoelenquete: laat uw mening horen

Fokdoeldiscussie 2016
De coöperaties CR Delta en VRV toetsen iedere vijf jaar het fokdoel bij hun leden. In 2011 is de fokdoeldiscussie voor het laatst gevoerd. Dit betekent dat op de winterbijeenkomsten in 2016 opnieuw de fokdoeldiscussie met de leden wordt gevoerd.

Fokdoelenquête
Voorafgaand aan de fokdoeldiscussie konden de leden hun mening al kenbaar maken via een digitale enquête.Op de winterbijeenkomsten is de uitkomst van de fokdoelenquête besproken met de leden. Op basis van de resultaten van de enquête konden voorlopige inzichten en mogelijke conclusies al aan de leden worden voorgelegd. Hiermee kon het draagvlak worden getoetst.