Over CR Delta

CR Delta is een coöperatie met ruim 20.000 leden. Zij zijn verdeeld over 36 afdelingen en 6 kringen en een 37e, landelijke, afdeling vleesvee. Alle leden hebben stemrecht in de ledenvergadering van hun afdeling. Zij kunnen hun bestuurders kiezen of zichzelf beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.

CR Delta organiseert jaarlijks tientallen voorlichtings- en ledenvergaderingen waar met duizenden veehouders van gedachten wordt gewisseld.

Het hoofdbestuur van CR Delta heeft tot taak de coöperatie te besturen.

CR Delta en haar Vlaamse zusterorganisatie VRV zijn beide aandeelhouder van CRV Holding.

130-16-Organogram-CR-Delta
CR Delta staat voor de Coöperatie Rundveeverbetering Delta. Samen met de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging is CR Delta eigenaar van CRV Holding BV. Kenmerkend voor een coöperatie is dat de leden ook eigenaar zijn van het bedrijf. Daarom hebben de leden veel invloed op de strategie en activiteiten.

Als coöperatieve veeverbeteringsorganisatie stelt CR Delta de veestapel van veehouders centraal. Het is immers de veestapel die de sleutel vormt tot een goed bedrijfsinkomen en arbeidsplezier.

CR Delta zet zich in voor haar leden en werkt voor veehouders met de werkmaatschappij CRV aan een optimale bedrijfsvoering door het bieden van deskundig advies en innovatieve oplossingen.

ICAR-gecertificeerd
CR Delta is ICAR-gecertificeerd voor bedrijfsinspectie, stamboekregistratie, mpr en fokwaardeschatting.