Structuur

CR Delta is een coöperatie met ruim 20.000 leden. Zij zijn verdeeld over 36 afdelingen en 6 kringen en een 37e, landelijke, afdeling vleesvee. Alle leden hebben stemrecht in de ledenvergadering van hun afdeling. Zij kunnen hun bestuurders kiezen of zichzelf beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.

CR Delta organiseert jaarlijks tientallen voorlichtings- en ledenvergaderingen waar met duizenden veehouders van gedachten wordt gewisseld.

Het hoofdbestuur van CR Delta heeft tot taak de coöperatie te besturen. De dagelijkse leiding is in handen gegeven van de directie.

CR Delta en haar Vlaamse zusterorganisatie VRV zijn beide aandeelhouder van CRV Holding.

LEDEN