Statuten en reglementen

Bekijk hier de statuten en het huishoudelijk reglement van CR Delta alsmede de verschillende reglementen voor de dataverzameling, (kwaliteits)commissies en de algemene voorwaarden.