Stamboekerkenningen

De coöperatie CR Delta is houder van een door de overheid (RVO, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) gegeven erkenning.

Het betreft: ‘Erkenning voor het bijhouden van een stamboek en de reglementering en uitvoering van prestatieonderzoek en fokwaardenschatting voor 26 runderrassen’

Tabel: rassen waarvoor CR Delta stamboekerkenning heeft

Melk Dubbeldoel Vlees
Ayrshire Blaarkop Aberdeen angus
Brandrood Fleckvieh Belgisch witblauw
Brown swiss Fries-Hollands Blonde d’Aquitaine
Holstein friesian zwartbont Lakenvelder Charolais
Holstein friesian roodbont Mrij Dexter
Jersey Montbéliarde Hereford
Zweeds roodbont Normande Highland
Limousin
Marchigiana
Piemontese
Verbeterd roodbont
Wagyu

Uitvoering werkzaamheden
De uitvoering van de stamboekregistratie en het prestatieonderzoek heeft CR Delta uitbesteed aan verschillende derde partijen, waaronder haar dochteronderneming CRV. Daarbij blijft CR Delta verantwoordelijk voor deze activiteiten en het toezicht op de kwaliteit van de dataverzameling (zie ook Reglementen en Toezicht Kwaliteit) en kan zij in het kader van de erkenning beschikken over de verzamelde data.

Daartoe zijn door het hoofdbestuur van CR Delta verschillende reglementen opgesteld.

Vaststellen fokdoelen
De coöperatie CR Delta toetst elke vijf jaar het fokdoel per ras bij haar leden. Conform de voorwaarden van de erkenning hebben de leden van de ‘erkende-vereniging’ op democratische wijze inspraak in het fokdoel van hun ras. Om zoveel mogelijk leden bij de fokdoeldiscussie te betrekken, krijgen zij eerst de mogelijkheid om via een digitale enquête het gewenste fokdoel voor hun ras kenbaar te maken.

Op basis van deze ‘kwantitatieve’ input vindt op de winterbijeenkomsten een ‘kwalitatieve’ discussie plaats met de aanwezige leden. Alle input (van de 37 afdelingen) wordt verzameld en dat levert een fokdoel op per ras, die uiteindelijk door de ledenraad van CR Delta formeel wordt vastgesteld. Daarna wordt dit per ras aan de toezichthouder op de erkenningen (RVO) gerapporteerd.

Voor kleinere rassen wordt voor de invulling van het fokdoel – waar mogelijk – contact gezocht met een ras-stamboek, fokkersclub, of andere vertegenwoordigers van dat ras. Omdat fokkerij een zaak is van de lange termijn – het generatie-interval bij runderen is ongeveer 5 jaar – wordt de fokdoeldiscussie eens per 5 jaren gehouden. Op dat moment wordt ook de enquête op internet geopend en wordt dit onderwerp geagendeerd op de winterbijeenkomsten.

De laatste fokdoeldiscussie heeft plaatsgevonden tijdens de winterbijeenkomsten van 2016.