Vaststellen fokdoelen

De coöperatie CR Delta toetst elke vijf jaar het fokdoel per ras bij haar leden.

Conform de voorwaarden van de erkenning hebben de leden van de ‘erkende-vereniging’ op democratische wijze inspraak in het fokdoel van hun ras.

Omdat het fokdoelen voor verschillende rassen betreft, krijgen de leden eerst de mogelijkheid via een digitale enquête het gewenste fokdoel voor hun ras kenbaar te maken. Op basis van deze ‘kwantitatieve’ input vindt op de winterbijeenkomsten een ‘kwalitatieve’ discussie plaats met de aanwezige leden. Alle input (van 37 afdelingen) wordt verzameld en dat levert uiteindelijk een fokdoel op per ras, dat door de Ledenraad van CR Delta wordt vastgesteld.

Voor kleinere rassen wordt voor de invulling van het fokdoel waar mogelijk contact gezocht met een ras-stamboek, fokkersclub, of andere vertegenwoordigers van dat ras.

Omdat fokdoelen invulling geven aan de langetermijnvisie, wordt de fokdoeldiscussie eens per 5 jaar gehouden. Op dat moment wordt ook de enquête op internet geopend en wordt dit onderwerp geagendeerd op de winterbijeenkomsten. De meest recente fokdoeldiscussie heeft plaatsgevonden aan het begin van 2016.