Veelgestelde vragen

> Hoofdbestuur

test

Afdelingen

Samen met andere CR Delta-leden vormt u lokaal een afdeling. CR Delta kent 36 afdelingen melkvee en 1 afdeling vleesvee. Eén keer per jaar komt u als leden van uw afdeling bij elkaar op de CR Delta winterbijeenkomst. Tijdens deze ledenbijeenkomst worden nieuwe bestuurders gekozen of herkozen; elke afdeling kent 3 bestuursleden.

Verder neemt u kennis van het reilen en zeilen van uw afdeling, de coöperatie en haar onderneming CRV. Ook worden de jaarcijfers en het ledenvoordeel met u besproken én is er een actueel thema, dat bedoeld is om een stuk vakkennis te delen. Na afloop is er tijd voor een gezellige ontmoeting en kunt u napraten met uw collega’s en de mensen van de organisatie.

Kringen

Voor elk product staat een rood knopje waarmee het product verwijderd kan worden.

Ledenraad

Belangrijk bij de deelname MPR Dracht is dat tenminste één dag voor de MPR datum de deelname aan moet staan in het